Fansidereglementet del 1
Ansvar og rettigheter


§1 Fansidenes rettigheter
§2 Staffteamets rettigheter
§3 Staffteamet`s ansvar


Fansidereglementet del 2
Retningslinjer og reglement


§1 Retningslinjer for offisielle fansider ved Bayo hotell.
§2 Fansidereglementet
Alle regelbrudd vil bli vurdert iht. Staffteamets rettigheter avsnitt 2.1.

Vedtatt 05.12.2017 av:

HabWay v/ Silje og Llion
Webbo v/ Magnus
Bayo staff v/ Erik, Vicky og Isabella